ผู้เข้ารับบริการ จะสามารถ มี รากฟันเทียม ได้ภายในวันที่ทำการถอนฟัน

รากฟันเทียม เหมาะกับกรณีที่ผู้ที่ฟันแตก หัก หรือ ฟันบิ่น ซึ่งแนะนำว่าควรได้รับถอน  การปลูกรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป และยังให้ความรู้สึก ที่ เป็นธรรมชาติ

รากฟันเทียม จะทำงานร่วมกับ กระดูกขากรรไกร เพื่อยึดติดกับเหงือก

เมื่อทั้งสองอย่าง ประสานกัน อย่างสนิทแล้ว และจะให้เกิดการรองรับฟัน

โดย ฟันปลอม หรือ ที่ยึดฟันปลอม ที่ทำงานร่วมกับรากเทียม จะไม่เลื่อน หรือลื่น ออกจากจุดที่ต้องการ  ซึ่งจะมีประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ ตอนที่พูด และรับประทานอาหาร

การฝังรากเทียม นี้ ช่วยใน การทำฟันรากฟันเทียม ปลอม การครอบฟัน และ ที่ยึดฟันปลอมบนรากเทียม จะให้ความรู้สึก ที่ เป็นธรรมชาติ มากกว่าฟันปลอม หรือ การทำฟันปลอมแบบธรรมดา

กรณีที่ผู้เข้ารับบริการ มีลักษณะของ กระดูกรองรับฟัน ที่เหมาะสม และสุขภาพช่องปากที่ดี ทันตแพทย์สามารถ ทำการปลูกรากฟันเทียม แบบทันที ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้ารับบริการที่จำเป็นต้องได้รับการถอนฟัน ที่เสียออกก่อนการปลูก รากเทียม นั้น สามารถได้รับการปลูก รากเทียม ได้ทันทีหลังการถอน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการรักษาลง โดยเทคนิคของการปลูก รากเทียม ประเภทนี้ เรียกว่า การปลูกรากฟันเทียม แบบทันที immediate implants, one-day implants, single day implants หรือ same day implants ซึ่งทั้งหมดนี้ จะให้ความหมายเดียวกันคือ ผู้เข้ารับบริการจะสามารถมี รากฟันเทียม ได้ภายในวันที่ ทำการถอนฟัน ซึ่งมีข้อดี คือ

  • สามารถมีฟัน สำหรับการใช้งานทันที
  • ให้ความสวยงาม และ ทดแทนฟันที่สูญเสีย ไปได้ทันที
  • ใช้ระยะเวลา ในการรักษาที่น้อยลง
  • ลดระยะเวลาความเจ็บปวด ลง

รากฟันเทียม ใส่เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป

แต่การทำ รากเทียม ก็มีข้อจำกัด คือ

1. ไม่สามารถทำได้ ในทุกกรณี เช่น สภาพเหงือก หรือ กระดูกขากรรไกร ไม่เหมาะสม หรือมีโรคทางระบบ บางชนิด เช่น โรคเบาหวานที่ยังไม่ควบคุม เป็นต้น การวินิจฉัย โดยแพทย์ ผู้ชำนาญ เท่านั้น
2. หากไม่ต้องการ ถอนฟัน ที่ผุออก จำเป็นต้องทำการรักษาฟันที่ ผุก่อน จึงจะสามารถ ดำเนินการ ขั้นตอนต่อไปได้ อย่างไร ก็ตาม การรักษา และ การวินิจฉัย ขึ้นอยู่ กับ ดุลพินิจของ ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ และ สภาวะการป่วยของผู้เข้ารับการรักษา

โดยปกติแล้ว การฝังรากฟันเทียม จะอยู่ได้ 10 – 20 ปี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ รากฟัน และหากผู้ป่วยดูแลสุขภาพ ช่องปากเป็นอย่างดี และไปพบทันตแพทย์ ตามกำหนด เพราะฟันกรามนั้น อาจได้รับการกระทบกระเทือน และฉีกขาด การฝังรากเทียมธรรมดานั้น ไม่สามารถอยู่ได้นานมาก ถ้าอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของปาก คลีนิคของเรา ให้การรักษาช่องปาก แบบครบวงจร เช่น จัดฟัน, ทำฟันเทียม, รักษารากฟัน, ฟอกสีฟัน, เคลือบผิวฟัน