คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

PAX i3D เครื่องสแกนฟัน 3มิติ ที่จะทำให้ การรักษาทันตกรรม ช่องปาก มีความแม่นยำ และ สมบูรณ์มากที่สุด

ปัจจุบัน วงการทันตกรรม ล้ำหน้าไปมาก ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ระบบรักษาความสะอาด ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อสเตอรีไรด์ ที่ทำให้ มั่นใจ ว่า เครื่องมือ ทุกชิ้น มีความสะอาด ปลอดภัย ต่อการรักษา ซึ่งถือเป็น มาตรฐานสำคัญ ที่ทุก คลีนิค ควรจะต้องมี เพราะความสะอาด คือ จุดเริ่มต้น ของ สุขภาพ ที่ดีและแข็งแรง

นอกจากความ สะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จะเป็น ตัวช่วย คุณหมอ ในการหาสาเหตุ ของการ เกิดความเจ็บป่วย ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะ การวิเคราห์ จากข้อมูล ที่ถูกต้อง จะทำให้ คุณหมอ วิเคราะห์สาเหตุ และ ขณะเดียวกัน ก็จะได้ แนวทางการรักษา อย่างถูกต้องและเหมาะสำหรับเฉพาะ ผู้ป่วย ในแต่ละ กรณี ด้วย

เครื่องสแกน PAX-i3d คือ เครื่องสแกนช่องปาก โดยเฉพาะ ที่มีความเที่ยงตรงสูง แม่นยำ และให้ภาพ ที่เป็น 3มิติ ได้

เหตุผลหลากหลาย ประการ ที่ท่านจะเลือก รักษารากฟัน หรือ รากฟันเทียม ที่นี่

เหตุผล หลายประการที่ทำให้การรักษา มีประสิทธิภาพดี

  1. ด้วยการ สแกนครั้งเดียว ได้ ผลที่เป็น ภาพ ถึง 2 แบบ สามมิติ และ สอง มิติScan 1 get 2 image
  2. Low Dose and high Image Quality ใช้ปริมาณรังสี ในการ แสกน น้อยกว่า แบบอืื่น ถึง 45% ในขณะที่ได้ ความคมชัด ของ ภาพ ที่ สแกนชัดเจนกว่าเดิมปริมาณ รังสีน้อยกว่ามาก
  3. Anatomaical FOV 12×9  มีความสามารถในการสแกนฟัน ได้ครบสมบูรณ์ทั้งปาก รวมถึงฟันซี่ในสุด ซึ่งมากจะมีปัญหา มากที่สุด ด้วยเครื่องนี้ ทำให้เป็นเรื่อง ง่ายมากAnatomical FOV 12x9
  4. SMART MAR แม้ว่าท่าน จะมีสภาวะการอุดฟัน การสแกนก็ให้ภาพที่บ่งชี้ได้ ว่าฟันซี่ไหน มีสภาพอย่างไร ได้อย่างแตกต่าง ทำให้ การวิเคราะห์ ชัดเจนขึ้นแยกสภาพของฟัน ได้อย่างถูกต้อง
  5. REAL 3D SOftware Ez3D-i  โปรแกรมที่ควบคุม และ สนุบสนุน การผ่าตัด การรักษา สำหรับทันตกรรมช่องปากโดยเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็น โปรแกรมที่ดีสุด สำหรับการ วิเคราะห์ภาพ 3มิติ ในขณะนี้โปรแกรมควบคุม 3d ที่ดีที่สุด

การแพทย์มีการพัฒนาไปมาก รวมถึง อุปกรณ์ที่สนุบสนุน ทางทันตกรรม นี้คือ เหตุผล ที่เป็น ดัชนีบ่งชี้ คุณภาพชีวิต ของเรา เราสามารถเลือก คลีนิค ที่เราจะรักษาได้ ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ทันตแพทย์วิชาชีพ อุปกรณ์ที่คลีนิคเลือกใช้ ความสะอาด และ อื่นอื่น