คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

เคลือบผิวฟัน ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟัน และรอยยิ้มของผู้ใช้

การ เคลือบผิวฟัน แตกต่างจาก ฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะต้องกรอผิวเนื้อฟัน บริเวณด้านหน้าออกประมาณ 0.5-1.9 มิลลิเมตร เพื่อปิดทับด้วยวัสดุเคลือบผิวฟัน  และหากชำรุด หรือแตกหัก สามารถซ่อมแซมได้

เคลือบผิวฟัน คือการใช้วัสดุเฉพาะ มายึดติด หรือปิดทับถาวร ที่ผิวฟัน มี 2 ประเภท

คือ ใช้วัสดุคอมโพสิท เรซิน (Composite resin) เคลือบ สามารถทำเสร็จ ภายในครั้งเดียว มีราคาถูกกว่า แต่ไม่ค่อยสวยงาม และแข็งแรงนัก

ส่วนอีกประเภทคือ ใช้วัสดุ ชนิดเซรามิก (Ceramic) ทำจากแลป มีราคาสูงกว่า แข็งแรงกว่า ให้สีที่สวย และใกล้เคียงสีเนื้อฟันจริง การเคลือบผิวฟัน ด้วยวัสดุเซรามิกสี เหมือนฟัน หรือที่เรียกกันว่า “วีเนียร์ ” นั้น เป็นการติดแผ่นเซรามิก ที่มีความบาง และใส บริเวณผิวด้านหน้า ของฟัน เพื่อแก้ไขปัญหา ความผิดปกติของฟัน เคลือบผิวฟัน สวยเหมือนธรรมชาติ เช่น แก้ไขปัญหา ฟันเปลี่ยนสี ฟันสีเทา ที่เกิดจากสารเตตร้าไซคลีน, ฟันที่ถูกทำลาย เช่นฟันที่ผุด้านหน้า, ฟันกร่อน, ฟันสึก, ฟันที่บิ่นแค่บางส่วน หรือแตกหัก, ฟันขึ้นไม่ตรงแนว, ฟันบิดเล็กน้อย, ฟันห่าง เป็นต้น ชะลอ การ ทำฟันเทียม ได้

เพื่อให้ฟันมีสี และ ขนาดที่สวยงาม รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรง และทนทานให้แก่ผิวฟันอีกด้วย ทั้งนี้คราบสีต่างๆ เช่น คราบอาหาร คราบบุหรี่ ชา และ กาแฟ จะไม่สามารถติด บนวัสดุเซรามิก ที่ใช้ในการเคลือบฟันได้ หรือ หากถ้ามีการติด เมื่อมีการรับทานอาหาร ที่มีสีเข้ม โดยตัววัสดุเคลือบ จะสามารถทำความสะอาด โดยการแปรงฟันแบบธรรมดา ก็จะสะอาดขาวได้เหมือนเดิม

การทำ เคลือบผิวฟัน จะมีความสวยงาม ที่เด่นชัดกว่าการทำครอบฟันโดยทั่วไป ทั้งนี้ ด้วยเอกลักษณ์ ความบางของวัสดุเคลือบฟัน จึงทำให้สามารถ ติดไปบนหน้าฟันได้ อย่างทนทาน โดยไม่ต้องวางไว้ใต้เหงือก แต่อย่างใด โดยทั่วไปแล้ว ไม่ต้องกรอฟันมากเคลือบผิวฟัน สวยเหมือนฟันดารา เหมือนกับการ ทำครอบฟัน แต่ยังมีคุณสมบัติที่คงทน แข็งแรง อีกทั้งให้ความสวยงาม เหมือนธรรมชาติ เมื่อทำการเคลือบแล้ว ไม่จำเป็นต้อง ดูแลเป็นพิเศษใดๆ เพียงแต่ดูแลความสะอาด ของช่องปาก แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟัน ตามปกติเท่านั้น เราบริการทำเคลือบผิวฟันทุกชนิด ท่านจะมั่นใจได้ว่า ได้รับการดูแล และ รักษาโดยทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอสเมติกทันตกรรม ( Dental cosmetic )

 

หลังจากเคลือบฟัน แล้วยังได้ประโยชน์คร่าวๆ 5 ประการ ได้แก่
1. ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความสวยงามแก่ฟัน และรอยยิ้มของผู้ใช้
2. ช่วยปิดช่องว่าง ระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง
3. สามารถปรับแต่ง รูปร่างของฟัน ให้มีความสวยงามขึ้น
4. ช่วยซ่อมแซม และปกป้องฟันที่สึกกร่อน และถูกทำลาย
5. สามารถปกปิด สีฟันที่ผิดปกติ หรือ ไม่สวยงามได้

หลายคน เลือกที่จะทำ การ เคลือบฟัน เพราะ ทำให้ บุคคลิก และ ความมั่นใจ กลับคืนมา นอกจากนั้น ยังส่งผล ต่อ หน้าที่การงาน เช่น ผู้ ประกาศข่าว พิธีกร เจ้าหน้าที่ผุ้ฝึกอบรม บุคคล ที่ต้อง พบปะ กับผุ้คนมากมาย เสน่ห์ ในการดึงดูด ใจ เบื้องต้น คือ การ ฟัน การยิ้มพร้อม กับ ฟัน ที่สวยงาม ย่อมส่ง ผล กับความประทับใจ ในการ สนทนา อย่างแน่นอน