คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

ความสำคัญ อย่างหนึ่ง ของ สุขภาพร่างกาย คือ สุขภาพช่องปาก

เพราะ มนุษย์ เราจะไม่มีความสุขเลย ถ้า ปวดฟัน เสียวฟัน ฟันไม่สวย และ ปัญหา อีกมากมาย ปัญหาเกี่ยวกับ ช่องปาก ทำให้ ชีวิต หมดสนุกได้ เลย ดังนั้น เพื่อ สุขภาพช่องปากที่ดี เราควรดูแล ช่องปาก อย่างถูกต้อง ไม่เพียงแค่ มาหา หมอฟัน เมื่อ มีปัญหาเท่านั้น ควรตรวจ สุขภาพช่องปาก ตามระยะเวลาที่กำหนด ฟัน เหงือก ช่องปาก ก็เหมือนกับ รถยนต์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เรา ต้องมีการบำรุง รักษา เพื่อให้ อายุการใช้งาน ยาวนาน

ข้อควรปฎิบัติ สำคัญ สำหรับ สุขภาพช่องปาก ที่ดี ก่อนที่จะ มีปัญหา

  • ควรแปรงฟัน อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง หรือ ทุกครั้งหลังอาหาร หนัก การใช้ อุปกรณ์ เพิ่มเติม เช่น ไหมขัดฟัน นำ้ยาบ้วนปาก ควรอยู่ในปฎิบัติ ตามคำแนะนำ ของ หมอฟัน
  • ตรวจเช็ค ขูด หินปูน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือ ทุก 6 เดือน การตรวจเช็ค เพื่อขุด หินปู จะเป็น ประโยชน์ มาก โดยเฉพาะ เด็ก ที่ อายุระหว่าง 10 ขึ้นไป ที่มีฟันแท้ ขึ้นหมดแล้ว หมอฟัน จะได้ ตรวจให้ ด้วยว่า ฟัน ที่ขึ้นแล้ว ถูกต้องหรือ ไม่ ทับเส้นประสาท หรือ ไม่
  • อาจจะเพิ่มเติม การเคลือบฟัน ด้วย ฟลูออไรด์ เพื่อ เสริมให้ ฟันแข็งแรง ข้อนี้ ไม่ค่อย จำเป็นนัก หากท่าน มีการรับประทานอาหาร ที่มี แคลเซียมสูง เช่น นม ชีส หรือ ทุกครั้งที่ทาน ของหวาน ต้อง ทานน้ำ ตาม เพื่อ ลดนำ้ตาล ไป เคลือบฟัน สาเหตุ สำคัญของ ฟันผุ