คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

วีเนียร์ คือการเคลือบฟัน โดยการใช้ วัสดุเฉพาะมายึดติดหรือ ปิดทับถาวรที่ ผิวฟัน

เคลือบฟัน วีเนียร์ แก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟันหน้า ออกแบบโดยเฉพาะบุคคล เราสามารถสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม อีกทั้งราคาก็เป็นที่ยอมรับของท้องตลาด

วีเนียร์ ถูกออกแบบมา เพื่อพัฒนาความสวยงาม ของฟัน และช่วยป้องกัน การทำร้ายของผิวฟัน ที่อาจเกิดขึ้นได้  โดยสามารถ ช่วยให้คน ที่มีฟันห่าง, ฟันที่ผุด้านหน้า, รูปร่างฟันไม่สวย, ฟันกร่อน, ฟันสึก, ฟันแตกหัก, ฟันบิ่น, ฟันเกเล็กน้อย, ฟันที่มีสีไม่เสมอกัน หรือฟันเหลืองมากๆ กลับมาสวยงามได้

เป็นการเคลือบผิวฟัน ด้วยวัสดุเซรามิกสี เหมือน ฟัน หรือที่เรียกกันว่า “ฟัน วีเนียร์” หรือ “Porcelain Veneer” คือ การติดแผ่นเซรามิก ที่มีความบาง บนผิวด้านหน้าของฟัน

เพื่อแก้ไขปัญหา ความผิดปกติของฟัน อุดช่องว่าง หรือ ปรับรูปร่างของฟัน (เล็กน้อย) ให้มีสี และขนาดที่สวยงาม เหมาะสม และ ถึงแม้ว่าฟันจะต้องทำการ กรอผิวฟันออกบ้าง แต่ก็กรอ ออกเพียงบางๆ  ในชั้นเคลือบฟัน ซึ่งจะไม่ทำให้ ความแข็งแรงของฟัน ลดลง แต่อย่างใด

โดยการกรอฟัน จะอยู่ในดุลพินิจ ของทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง หรือ กรณีพิเศษ อีกทั้งยังสามารถ ทำได้โดย ไม่ต้องกรอ เนื้อฟันเลยก็ได้

วีเนียร์ ฟันสวยเหมือนดารา

วีเนียร์ มี 2 รูปแบบ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. แบบคอมโพสิต เรซิน (composite Resin Veneer)
-มีความสวยงาม เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
-ค่าใช้จ่ายถูกกว่า วีเนียร์ประเภทเซรามิก
-สามารถซ่อมแซมบางส่วนได้ ไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทั้งหมด
-วัสดุมีอายุ การใช้งานประมาณ 2 ปี ต้องเปลี่ยนวัสดุใหม่ และสีของวัสดุ จะเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งาน (มีโอกาสเปลี่ยนสี และดูดกลิ่น)
2. แบบพลอสเลน หรือ แบบเซรามิก (Porcelain / Ceramic Veneer)
-สวยงาม เงา คล้ายฟันธรรมชาติ
-มีความแข็งแรง และทนต่อการแตกหักสูง สึกกร่อนยาก
-ไม่ดูดสี ดูดกลิ่น จากการรับประทานอาหารประเภท ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือ บุหรี่ น้ำหวานไซรัป
-สวยงาม ตลอดอายุการใช้งาน
-ค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับ ประเภทคอมโพสิต เรซิน
-หากวัสดุมีสภาพแตกหัก ซ่อมแซมได้ยาก อาจจะต้องทำใหม่
แต่การทำวีเนียร์ ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีการนอนกัดฟัน เพราะจะทำให้ วีเนียร์ แตก หรือหักได้ง่าย

DENTAL DENTIQUE คลีนิค ทำฟันแถวลาดพร้าว ให้บริการ ด้านทันตกรรม แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น จัดฟัน, ทำฟันเทียม, ทำฟันปลอม, เคลือบผิวฟัน, รวมถึง รักษารากฟัน 

ยิ้มสวยมากด้วย วีเนียร์