คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

ปวดฟันเลือก รักษารากฟัน ทางเลือกที่ไม่เจ็บปวด

การรักษาใน “โพรงประสาทฟัน”  คือ รักษารากฟัน เป็นการกำจัดประสาทฟันที่อักเสบ หรือ เป็นหนอง ทำให้อาการเจ็บปวดหายไป และยังสามารถเก็บรักษา ฟันแท้ ของคุณ ให้สามารถ ใช้งานได้ต่อไป

รักษารากฟัน คือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือ เนื้อเยื่อขนาดเล็ก ที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟัน ที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือ ตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือ ก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุด กระบวนการนี้จะ เป็นการปิดคลุมรากฟัน ในอดีต ฟันที่มีโพรงประสาทฟัน อักเสบ จะต้องถูกถอนออก

ในปัจจุบัน การรักษา รากฟัน เป็นวิธิการแก้ไข ได้อย่างดี กรณี ที่ รากฟันของ คุณ ยังอยู่ในสภาพ ที่ดี หมายถึง ส่วนของ ฟันที่ผุ เกิดขึ้นเฉพาะ ส่วนของ ตัวฟัน ยังไม่เกิด ความเสียหายที่ราก ซ่อมเฉพาะ ตัวฟัน ด้านบนที่ผุ โดยที่รากฟัน ยังคงอยู่ เป็นทางเลือก การรักษา ทีดีทางหนึ่ง

รักษารากฟัน แล้วฟันซี่นั้นจะไม่ปวดอีก

สาเหตุส่วนใหญ่ ของการที่ โพรงประสาทฟัน ถูกทำลาย หรือ ตายได้แก่

  • ฟันแตก
  • ฟันผุ อย่างรุนแรง
  • อาการบาดเจ็บ ของฟัน เช่น การกระแทก อย่างแรงที่ฟัน

เมื่อ โพรงประสาทฟัน ติดเชื้อ หรือตาย ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ ไม่รักษา จะมีการก่อตัว ที่ปลายรากฟัน ในกระดูกขากรรไกร เกิดเป็นฝีได้

แล ะสามารถทำลาย กระดูกรอบๆ ฟันทำให้เกิดอาการปวด

เมื่อ ทำการรักษาราก แล้ว ฟันซี่นั้น จะไม่มีความรู้สึก เจ็บปวดอีกต่อไป เพราะ เส้นประสาท ถูกกำจัด ไปหมดแล้ว

แต่ขณะเดียวกัน เราก็ยังสามารถใช้งาน ฟันซี่นั้น ต่อได้เหมือนฟันซี่อื่นๆ เพราะฟัน จะยังคงยึดติดกับ เบ้ากระดูกของเรา อย่างดีเหมือนเดิม

หลายคนละเลย ปล่อยฟันให้ผุ ทิ้งไว้ไม่รักษา ไม่อุดฟัน ให้เรียบร้อย ทำให้โรคฟัน ลุกลาม ทำลายฟัน มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง ชั้นโพรงประสาทฟัน

เกิดการอักเสบ และ มีฝี หรือ ถุงหนอง ที่ปลายรากฟัน สาเหตุที่ทำให้ มีอาการเจ็บปวด และ ทรมาน ทุกครั้งที่ รับประทานอาหาร หรือ บางครั้ง อยู่เฉยเฉยก็ เจ็บปวด ขึ้นมาได้

นอกจากนั้น ส่วนที่อักเสบ ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่ เชื้อโรค คอยบ่อนทำลาย สุขภาพร่างกาย อย่างเรื้อรัง จนจำเป็นต้องถอนฟัน ไปแล้วมิใช่น้อย

ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษารากฟัน ต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจอย่างดี

และเครื่องมือที่ทันสมัย บวกกับ ต้องใช้ระยะเวลา ไม่ใช่ ว่าอาการ ของ คุณทุกคน จะสามารถแก้ได้วิธีนี้ แต่ วิธีนี้ คือ ทางเลือก

สำหรับ ผู้ป่วย ที่ยังมี รากฟัน ที่แข็งแรง และ ผ่านการตรวจวินัจฉัย จาก ทันตแพทย์ แล้วเท่านั้น

และเมื่อการ รักษาราก เสร็จสมบูรณ์  ก็ สามารถใช้ฟันนั้น ได้เหมือนเดิม อยู่ได้ตลอดชีวิต ถ้า มีการดูแลอย่าง เหมาะสม เพราะ ฟันผุ ยังสามารถเกิดขึ้น ได้อีก ในฟัน ที่ รับการรักษา แล้ว

สิ่งสำคัญ คือ ต้องรักษา สุขอนามัยของปาก และฟัน ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนการ พบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อป้องกัน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต

ทำฟัน ลาดพร้าว  Dentique Dental Clinic เปิดบริการทำฟัน แบบครบวงจร ไม่ว่าจะ ทำฟันปลอม ทำฟันเทียม ทำวีเนียร์ ฟอกสีฟัน จัดฟัน เคลือบผิวฟัน

รวมทั้งยังมีทันตแพทย์ทำฟันเด็ก เพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะ

Dental Dentique Clinic ที่ตั้ง ใน CDC K5 จอดรถสะดวก ที่จอดรถมากมาย และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการจอดรถ ติดต่อสอบถาม นัดหมายทันตแพทย์เฉพาะทาง ได้ทุกวัน