คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

ดูแล ฟันแท้ แบบรักแท้ ดูแล กัน

ฟันแท้ จำนวน ทั้งหมด 32 ซี่  รวมถึง ฟันหน้า ฟันกราม ฟันเขี้ยว

แต่ใน ฟันแท้ ทั้ง 32 ซี่ นี้ เรา อาจจะไม่จำเป็น ต้องใช้ ทุกซี่ เพราะ อาจจะมี ปัญหา เรื่อง ฟันกราม ฟันซ้อน ฟันเกทับ กันอยู่

ดังนั้น การ พบ หมอฟัน ตั้งแต่ ฟันน้ำนม จึงเป็นสิ่ง จำเป็น จำเป็น พอพอ กับ การดูแล รักษาฟัน อย่างถูกวิธี

ปัจจุบัน มีเด็ก หลายคน ที่เติบโต มาพร้อม กับ ลักษณะการงอก ของ ฟันที่ ผิด ปกติ เช่น ฟันซ้อน ฟันเก เมื่อ เข้าสู่วัย ที่มีฟันแท้ ไม่สามารถ จัดการ ได้ เนื่อง จาก ไม่เคย พบ หมอฟัน มาก่อน การ รักษา อาจจะยาก และ ลำบาก จนอาจจะต้องเลือก การ ผ่าตัด เข้ามาจัดการ ในกรณี ของ เด็ก อายุ 13 ปี ที่เติบโตมากับ ฟันแท้ ที่มีลักษณะการ ซ้อน ทับ การมากเกินไป ส่งผล ให้ รูปหน้า มีการ เบี้ยวบิด ปากยื่น ไม่สามารถ หุบปาก ได้ เมื่อนอนหลับ แน่นอน ว่า จัดฟันหน้าเรียว นั้น สามารถเป็นจริงได้ เพราะฟันที่เรียงอย่างสวยงาม ย่อมส่งผล กับ รูปหน้าส่วนล่าง โดยตรง การหลับแบบอ้าปาก  ส่งผล ให้ ต้องหายใจ ทางปาก ทำให้ เกิด อาการ คอแห้ง เจ็บคอ บ่อย และ หากอาการ รุนแรง ขึ้น รากฟัน ที่งอก ขึ้นแบบ บิดบิด เบี้ยวนั้น อาจจะ งอกไป ทับเส้น ประสาท ทำให้เกิด ความเสียหาย ต่อ ระบบประสาท รับรู้ได้

การแก้ไข จึงต้อง ขึ้นอยู่ กับ ดุลพินิจ ของ หมอฟัน ที่ทำการ รักษา จัดฟัน หรือ ถอนฟัน หรือ ผ่าตัด หรือ ใส่เหล็ก ขึ้นอยู่ การการตรวจวินิจฉัยล้วน ล้วน การ ค้นพบ อาการ เร็ว หรือ ช้า ก็มีส่วนสำคัญ เช่นกัน

ดังนั้น การ ดูแล รักษาฟัน จึง มีความสำคัญมาก เพราะ เราต้องใช้ ฟัน ตลอด ชีวิต ของเรา

ทำฟัน ลาดพร้าว