คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

จัดฟัน โดย Dental Dentique Clinic ทีมงานทันตแพทย์เฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก อธิบายให้เข้าใจ ถึงทางเลือกในการรักษา ข้อดี จุดเด่น จุดด้อย เพื่อให้คุณเข้าใจ ขั้นตอนก่อนเร่ิมกระบวนการรักษา ลดความกังวล ในทุกทาง

หลักการ จัดฟัน คือ ทำให้สุขภาพปาก แข็งแรง ส่งผลให้รูปหน้าสมดุลย์ สวยงาม

จัดฟัน เพื่อความสวยงาม และ การมีสุขภาพที่ดี ภายในช่องปากควบคู่กันไป ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ การรักษาอย่างหนึ่ง ที่สำคัญ การจัดฟัน เป็น ที่นิยมในปัจจุบัน เป็นอย่างมาก

การจัดฟัน ช่วยแก้ปัญหา ฟันเรียงตัว และ สบฟันผิดปกติ ไม่สวยงาม โดยการใช้เครื่องมือ เพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพฟัน และ บุคลิกภาพที่ดี หลายคน จัดฟันแล้วหน้าเรียว ลง การจัดฟันสามารถทำได้ ตั้งแต่เด็ก จนถึง ผู้ใหญ่ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ประมาณ 10-14 ปี เพราะร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจะเคลื่อนที่ได้ง่าย และ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหา เรื่องฟันเก หรือ มีฟันมีปัญหาเกิดการซ้อนทับกัน ก่อให้เกิดปัญหา ด้านใน ช่องปาก ฟัน เเละ เหงือก ซึ่งอาจจะทำให้เกิด ฟันผุ ต่อไปได้

จัดฟัน นั้นมีหลายวิธี โดยแพทย์จะพิจารณาขึ้นอยู่กับสุขภาพของช่องปาก และ ฟัน เป็นปัจจัยหลัก การตกลงเลือกวิธีการระหว่างผู้จัดฟัน เเละ ทันตเเพทย์ รวมทั้งปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย

จัดฟัน แก้ปัญหาฟันเรียงตัว

วิธีการจัดฟัน นั้นมีหลายวิธี มีดังต่อไปนี้

–วิธีการจัดแบบ METAL

เป็นวิธีการจัดฟันแบบติดโลหะด้านนอก หรือ Metal Bracket Orthodontic (Braces) เป็น วิธีที่มีความนิยมมากที่สุดไม่ซับซ้อน

โดยมีโลหะที่แข็งแรงที่เรียกว่า  Bracket ติดกับผิวฟันด้านนอก ผ่านลวดที่ยึดติดกับเครื่องมือ Bracket เเล้วเเพทย์จะทำการใส่ยาง เพื่อที่จะยึดในส่วนของฟันเเต่ละซี่ ให้มีการเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง เเละ ตำเเหน่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

เเต่ผู้ใช้งานจำเป็น ต้อง มีการเปลี่ยน ยางที่ยึดกับฟัน เเต่ ละ ซี่ ทุกๆเดือน เพื่อเป็นการคงสภาพของการเคลื่อนของฟัน และ เป็นการกำหนดทิศทางของฟันในแต่ละส่วน เพื่อให้การจัดฟันนั้นสามารถที่จะเข้ารูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เร็วมาก ยิ่งขึ้น

ข้อดีของการดูแลรักษาฟัน และ ความสะอาดของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัด คือ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากอยู่ภายนอกของตัวฟัน แต่อาจจะมีแรงดึงในช่วงที่ใส่ยาง ตอนแรกแรก

– วิธีการจัดแบบ DAMON

เป็นการ จัดฟัน รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ในการจัดฟันแบบโลหะกึ่งใส  ส่วนประกอบของ Damon Bracket Othodontic (Braces) คือ เครื่องมือการจัดฟันที่มีความพิเศษกว่าวิธีการแบบธรรมดาทั่วไป แต่มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าแบบปกติ  เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ฟันมีการเคลื่อนสู่ตำเเหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือ DAMON ที่สามารถใช้ได้ อย่างยาวนาน ทำให้ผู้ที่จัดฟันไม่ต้องเปลี่ยนยางทุกๆ เดือน

จัดฟันแบบใส สวยใส ไร้เหล็ก

วิธีการจัดแบบ INVISALIGN

นับว่าเป็นการจัดฟันแบบใส ที่เป็นนวัตกรรมการจัดฟัน ที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของวัสดุที่มี ลักษณะที่โปร่งใส  เป็นการจัดฟัน ที่ ไม่มีอุปกรณ์ที่ติด บริเวณฟันมากนัก

โดยวิธี  INVISALIGN จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการจัดฟันเป็นระยะๆ โดยก่อนการจัดฟันจะมีการออกเเบบในเรื่องของเครื่องมือ ให้มีความใกล้เคียงและ เหมาะสมกับผู้จัดฟันให้มากที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายสูง และ ต้องใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญในการจัดฟันโดยเฉพาะ อุปกรณ์ต้องสั่งตรงจาก ต่างประเทศ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

วิธีการจัดแบบ  Lingual Orthodontic (Braces)

เป็นการจัดฟันแบบ มี อุปกรณ์ ติด อยู่ด้านใน ทำให้ ไม่เป็น ที่ สังเกต ได้อย่าง เด่นชัด

แต่ วิธีการจัดฟัน แบบ Lingual Orthodontic นับ เป็น วิธี ที่ ยาก เนื่องจาก ต้องมีการใช้ อุปกรณ์ ที่ พิเศษ เพื่อ ทำการ ยึดติด ที่ บริเวณด้านใน ของ ฟัน ที่เป็นบริเวณ ที่ แคบ และ ยุ่งยาก

เพื่อ ช่วย ให้ เครื่องมือ เกิดความคงทน เเละ สามารถ ที่ จะจัดฟันได้ ประสบผลสำเร็จ  กระบวนการในการติดเครื่องมือในการจัดฟัน นั้น ยากกว่า ทำให้การจัดฟัน เมื่อ เทียบกับวิธีการปกติ เเละ วิธีนี้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า รวมทั้งใช้ระยะเวลานานกว่า ต้อง อาศัย ความเชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ ที่ ได้ รับ อนุญาต ด้านการ จัดฟัน เฉพาะทาง เท่านั้น