สุขภาพช่องปาก สำคัญอย่างไร

ความสำคัญ อย่างหนึ่ง ของ สุขภาพร่างกาย คือ สุขภาพช่องปาก เพราะ มนุษย์ เราจะไม่มีความสุขเลย ถ้า ปวดฟัน เสียวฟัน ฟันไม่สวย และ ปัญหา อีกมากมาย ปัญหาเกี่ยวกับ ช่องปาก ทำให้ ชีวิต หมดสนุกได้ เลย ดังนั้น เพื่อ สุขภาพช่องปากที่ดี เราควรดูแล ช่องปาก อย่างถูกต้อง ไม่เพียงแค่ มาหา หมอฟัน เมื่อ มีปัญหาเท่านั้น ควรตรวจ สุขภาพช่องปาก ตามระยะเวลาที่กำหนด ฟัน เหงือก ช่องปาก ก็เหมือนกับ รถยนต์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เรา ต้องมีการบำรุง รักษา เพื่อให้ อายุการใช้งาน ยาวนาน ข้อควรปฎิบัติ สำคัญ สำหรับ สุขภาพช่องปาก ที่ดี ก่อนที่จะ [...]