คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

คลีนิค ทันตกรรม CDC รักษารากฟัน ทำฟันเทียม หมอฟัน รามอินทรา โดยทีมทันตแพทย์มืออาชีพ

หมอฟัน รามอินทรา ทันตกรรมเฉพาะทาง ภายใต้การดำเนินงานโดยทันตแพทย์ ที่มีประสบการณ์การทำฟัน จัดฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟัน รักษาฟัน รักษารากฟัน โดยเฉพาะ

ที่ตั้ง โครงการ  CDC K5 ชั้นสอง เดินทางสะดวก มีที่จอดรถมากมาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ดำเนินการรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง มีทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม จัดฟัน จัดฟันครอบใส  และมี ทันตกรรมเด็ก เพื่อทำฟันเด็ก โดยเฉพาะ

คลีนิคทันตกรรมให้บริการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชนทั่วไป และการรักษาเฉพาะทาง

ทำหน้าที่ดูแล และบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปาก และฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี เพราะสัญญาณของ โรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจาก เกิดความผิดปกติ ภายในช่องปากก่อน เป็นอันดับต้นๆ

การสืบค้น สาเหตุของความเจ็บปวด คือ สิ่งสำคัญ  หมอฟัน รามอินทรา ให้บริการรักษาฟันทั่วไปทัตนแพทย์จะตรวจช่องปาก สิ่งแรกจะเริ่มที่ การซักประวัติ และ ถาม เกี่ยวกับ อาการที่พา คนไข้ มาหาหมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่แพ้ การตรวจวินิจฉัย อย่างอื่น ยิ่งตอบ คำถามตรง และ ถูกต้องก็ยิ่งทำให้หมอวินิจฉัย ได้ ตรง โรคมากที่สุด

ขอแนะนำ ปกติแล้วเราควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อรับการตรวจช่องปากในขณะที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ไม่ใช่ต้องมีอาการแล้วจึงไป การไปตรวจเช็คช่องปากนั้น นอกจากเพื่อตรวจหารอยโรค เพื่อรับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ แล้ว ยังเป็นการไปเพื่อรับรู้ ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของตนเอง รับรู้วิธีการดูแลตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง

แล้ววางแผนการตรวจเช็คครั้งถัดไป ได้อย่างเหมาะสม หรืออย่างน้อยควรพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจช่องปากทุกๆ 6 เดือนเป็นประจำ

เพื่อป้องกัน และ รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เช่นโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งการรักษาจะง่าย เจ็บปวดน้อยกว่า และที่สำคัญค่าใช้จ่ายถูกกว่า ที่จะมารักษาเมื่อเป็นมากแล้ว อย่างแย่ที่สุด ถ้ามาช้าไปอาจเก็บฟันซี่นั้นไว้ไม่ได้ ก็ต้องถูกถอนออก แล้วทำฟันปลอมในที่สุด

ฟันปลอม ไม่ใช่ ฟันแท้ ก่อนตัดสินใจจะทำต้องการพิจารณา ข้อดี อเสีย ของ แต่ละชนิด แล้วก็ตัดสินใจ ว่าจะใส่แบบใด ฟันปลอม ถ้าใส่ไปแล้ว บางคน ก็ อาจจะเจ็บ หรือ เวลาเคี้ยว ก็ หลวมหรือ กระดก หรือ เสียวฟัน ที่อยู่ติดกับ โครงของ ฟันปลอม

ฟันปลอม ที่ทำ ถูกวิธีจริงๆ แล้วจะไม่มีอันตรายต่อ ฟันที่เหลืออยู่ และ จะช่วยใน การบดเคี้ยว อาหาร ได้ดี ถ้าทำอย่างถูกต้อง ถ้ากดฟัน แต่งฟัน ได้ดี และ ทำคลองฟัน ได้ดี แนบสนิท กับ ฟันจริง ก็จะไม่มี ผลเสีย แต่หาก ฟันปลอม กดทับ แน่นเกินไป กดฟันมากไป ก็ทำให้เสียวฟัน ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ป่วย ต้องไปให้แพทย์แก้ไขปัญหา ก่อน

ขั้นตอนการทำ ฟันปลอม เราจะให้ ข้อมูล ของ ฟันปลอม แต่ละ ชนิดประสิทธิภาพ และ ระยะเวลาการใช้งาน ของ ฟันปลอม เพื่อจะเป็น ทางเลือก ให้กับ ผู้ทำ กำลังตัดสินใจ ที่ จะมา ทำฟันปลอม

การ รักษาโรค และความผิดปกติ ของฟันและช่องปาก ด้วยการศัลยกรรมหมอฟัน รามอินทรา รักษาฟัน ให้ยา และวิธีการอื่นๆ ตรวจปากและฟันของผู้ป่วย ใช้เครื่องเอ็กซเรย์ และ ทดสอบตามความจำเป็น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติ พิจารณา ผลของการตรวจ และ การทดสอบ และ ตกลงใจเลือกวิธีการรักษาต่อไป