รักษารากฟัน แล้ว คุณก็จะไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไป เพราะเส้นประสาทจะถูกกำจัดออก จึงไม่มีความเจ็บปวดใดๆ อีก

รักษารากฟัน เป็น การรักษาใน “โพรงประสาทฟันเป็นการกำจัดประสาทฟันที่อักเสบหรือเป็นหนองออก ทำให้อาการเจ็บปวดหายไป และยังสามารถเก็บรักษาฟันแท้ของคุณให้คงอยู่ต่อไป

รักษารากฟัน คือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือ เนื้อเยื่อขนาดเล็ก ที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟัน ที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือ ตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือ ก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุด กระบวนการนี้จะ เป็นการปิดคลุมรากฟัน ในอดีต ฟันที่มีโพรงประสาทฟัน อักเสบ จะต้องถูกถอนออก แต่ในปัจจุบัน การรักษาราก ฟัน จะช่วยรักษาฟัน ไว้ได้

รักษารากฟัน แล้วฟันซี่นั้นจะไม่ปวดอีก

สาเหตุส่วนใหญ่ ของการที่ โพรงประสาทฟัน ถูกทำลาย หรือ ตายได้แก่

  • ฟันแตก
  • ฟันผุ อย่างรุนแรง
  • อาการบาดเจ็บ ของฟัน เช่น การกระแทก อย่างแรงที่ฟัน

เมื่อโพรงประสาทฟัน ติดเชื้อ หรือตาย ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ ไม่รักษา จะมีการก่อตัว ที่ปลายรากฟัน ในกระดูกขากรรไกร เกิดเป็นฝีได้ แล ะสามารถทำลาย กระดูกรอบๆ ฟันทำให้เกิดอาการปวด เมื่อ รักษารากฟัน แล้ว ฟันซี่นั้น จะไม่มีความรู้สึก เจ็บปวดอีกต่อไป เพราะ เส้นประสาท ถูกกำจัดไปหมดแล้ว แต่ขณะเดียวกัน เราก็ยังสามารถใช้งาน ฟันซี่นั้น ต่อได้เหมือนฟันซี่อื่นๆ เพราะฟัน จะยังคงยึดติดกับ เบ้ากระดูกของเรา อย่างดีเหมือนเดิม  หลายคนละเลย ปล่อยฟันให้ผุ ทิ้งไว้ไม่รักษา และอุดฟัน ให้เรียบร้อย ทำให้โรคฟัน ลุกลาม ทำลายฟัน มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง ชั้นโพรงประสาทฟัน เกิดการอักเสบ และมีฝี หรือ ถุงหนองที่ปลายรากฟัน มีอาการปวดทรมาน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่ เชื้อโรค คอยบ่อนทำลาย สุขภาพร่างกาย อย่างเรื้อรัง จนจำเป็นต้องถอนฟัน ไปแล้วมิใช่น้อย ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของเรา สามารถที่จะช่วยเหลือ คนไข้เหล่านั้นได้ เพียงแต่ วิธีการรักษา ค่อนข้างยุ่งยาก และ สลับซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และเมื่อ รักษารากฟัน แล้ว สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต ถ้ามีการดูแลอย่าง เหมาะสม เพราะ ฟันผุ ยังสามารถเกิดขึ้น ได้อีก ในฟัน ที่ รับการรักษา แล้ว สิ่งสำคัญ คือ ต้องรักษา สุขอนามัยของปาก และฟัน ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนการ พบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเ พื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

ทำฟัน ลาดพร้าว  Dentique Dental Clinic เปิดบริการทำฟัน แบบครบวงจร ไม่ว่าจะ ทำฟันปลอม ทำฟันเทียม ทำวีเนียร์ ฟอกสีฟัน จัดฟัน เคลือบผิวฟัน รวมทั้งยังมีทันตแพทย์ทำฟันเด็ก เพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะ ที่ตั้ง ใน CDC K5 จอดรถสะดวก ที่จอดรถมากมาย และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการจอดรถ