คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

ทำฟัน รามอินทรา กับหมอฟันรุ่นใหม่ มือเบา หมดปัญหาภายในช่องปาก

ทำฟัน รามอินทรา เพื่อให้ฟันทำหน้าที่ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการสบฟันที่ดีขึ้น เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น เสริมสร้างบุคลิคภาพ เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น

คลีนิค ทำฟัน รามอินทรา ให้บริการ ทันตกรรมทั่วไป แบบครบวงจร, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก, งานศัลยกรรมช่องปาก,  รักษาโรคเหงือก, ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมจัดฟัน, รักษารากฟัน, งานฟันปลอม, ฟอกสีฟัน บริการมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกด้าน ภายใต้การดำเนินงานโดยทันตแพทย์ ที่มีประสบการณ์สูง

การทำฟัน นอทำฟัน รามอินทรา บริการครบวงจรกจากเพื่อความสวยงาม และ การที่มีสุขภาพที่ดี ภายในช่องปาก แล้วยังช่วยให้เรา มั่นใจยิ่งขึ้น กล้ายิ้มมากขึ้น เราควรที่จะ ไปหาหมอฟันก่อนที่จะสายไป เพราะหากฟันผุมากๆ แล้ว อาจจะทำการรักษายากขึ้น คลีนิคทำฟัน รามอินทรา อาจจะต้องถอนฟัน ออกแล้วใส่ฟันปลอมแทน หรือ อาจใส่รากฟันเทียมแทน ซึ่ง รากเทียม คือวิทยาการ ที่คิดค้นขึ้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่าง คล้ายรากฟันลง บนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากยึดเกาะได้ดี

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

  1. รากเทียม ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม มีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่น โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
  2. เดือยรองรับครอบฟัน เมื่อฝังรากเทียม บนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน เพื่อให้รากเทียม ยึดติดกับ กระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้น จึงจะใส่เดือย รองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับ ครอบฟันต่อไป
  3. ครอบฟัน เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค มีรูปร่างลักษณะ และสี เหมือนฟันธรรมชาติ

รากเทียม ทำฟัน รามอินทรา

สุขภาพช่องปากเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทั่วไป เพราะโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีปัจจัยมาจากสภาวะ ภายในช่องปากของเรา รวมไปถึงข้อสังเกต โรคบางประการ ที่สามารถสังเกตเห็น ได้จากปัญหาสุขภาพภายในช่องปาก อาทิเช่น โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ โดยพบว่าอาการติดเชื้อ บริเวณเยื่อบุหัวใจ มีการตรวจพบเชื่อแบคทีเรีย ชนิดเดียวกับในช่องปาก ซึ่งเชื่อแบคทีเรียอาจจะเข้าสู่กระแสเลือด และไปทำให้เกิดการอักเสบบริเวณนี้ได้ หรือโรคหัวใจ มีรายงาทางการแพทย์บางฉบับศึกษาพบว่า คนที่ไม่ดูแลสุขภาพช่องปาก มีการอักเสบติดเชื้อในช่องปาก มีความสัมพันธ์กับอุบัติการการเปิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจวาย เส้นสมองอุดตัน เป็นต้น คลีนิคเรา ให้ความใส่ใจในจุดนี้ เป็นรากฐานสำคัญในการเริ่มต้นการรักษา