คลินิกทันตกรรมรูปแบบทันสมัย

ทำไม เราต้อง ทำฟันปลอม

การ ทำฟันปลอม ใส่ฟันปลอม สำคัญมาก ไม่เพียงแค่ใส่ทดแทนฟันที่ถอนออกไป ยังมีเหตุผล ของช่องปากอีกมากมาย

เพราะถ้าไม่ใส่จะทำให้ฟันที่อยู่ข้างฟันที่หลุด เกิดการล้มหรือเอียง และยังจะทำให้ ฟันหลุดในที่สุด อีกประการหนึ่ง คือ ใส่ฟันปลอมเพื่อปกป้องเหงือก ในจุดที่ฟันหลุดไปมิให้ เกิดการบดทับจากฟันด้านตรงกันข้าม ซึ่งจะนำมาสู่อาการเหงือกอักเสบ

หมอฟัน รามอินทรา บริการ ทำฟันปลอม, จัดฟัน, รักษารากฟัน, ฟอกฟัน แบบครบวงจร  ฟันปลอมเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับคนที่ฟันหัก ฟันแตก ฟันผุ แล้วมีการถอนออก หรือคนที่มีฟันไม่ครบทั้งปาก เพราะอุบัติเหตุ เราจึงควรใส่ฟันปลอม ไว้เพราะจะช่วยในการกันเศษอาหารมากระแทกเงือกบริเวณที่ ฟันหลุดออกไป และยังช่วยให้บุคลิกดูดีขึ้น ในกรณีที่ฟันด้านหน้าหลุด บางคนที่ไม่ใส่ฟันปลอมอาจะต้องไปเคี้ยวอาหารข้างเดียว ทำให้เกิดการเมื่อยล้าของกรามได้ ปกติหลังจากที่ได้ถอนฟันแล้ว แผลจะหายภายใน 2 สัปดาห์ แต่กระดูกทำฟันปลอม กรณีฟันไม่ครบเบ้าฟันที่กลวงอยู่ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างกระดูกตามธรรมชาติ ซึ่งใช้เวลาประมาณอีก 6 สัปดาห์  จึงสมบูรณ์ ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใส่ฟันปลอมคือ 2 เดือนภายหลังจากถอน ฟัน หากทำฟันปลอมเร็วเกินไป อาจทำให้ฟันปลอมหลวมในภายหลังได้ แต่ในบางกรณีจำเป็นต้องทำทันทีหลังถอนฟัน คือ กรณีที่ถอนฟันหน้าไป ผู้ป่วยจะเสียบุคลิกภาพ ดังนั้น จึงใส่ฟันปลอมชั่วคราวให้ผู้ป่วยใส่ทันทีที่ถอนฟัน และจะต้อง ทำฟันปลอม ถาวรอีกชุด ภายหลัง 2 เดือน

ฟันปลอมมี 2 ชนิด คือ

  1. ฟันปลอมถอดได้นั้น เหมาะกับการใส่ฟันหลายๆ ซี่ หรือใส่ทันทีที่ถอนฟัน ข้อดีของฟันปลอมถอดได้คือ ง่ายในการถอดทำความสะอาด ใส่ฟันได้หลายซี่หรือทั้งปาก ราคาถูกกว่าฟันปลอมติดแน่น แต่ก็มีข้อเสีย คือ บริเวณเพดานปากจะกว้างกว่า เพื่อความแข็งแรงและช่วยการยึดติดจึงอาจทำให้รำคาญเพราะยังไม่ชิน อาจมองเห็นตะขอ หรือเห็นได้ง่ายว่าใส่ฟันปลอม และแรงบดเคี้ยวน้อยกว่าฟันปลอมติดแน่น จึงเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวได้ไม่

ฟันปลอมถอดได้ มี 2 แบบ คือ

-โครงโลหะ แบบนี้จะมีความแข็งแรงสูงกว่าโครงอะคริลิกมาก บางกว่า และแนบไปกับเพดานปากทำให้รู้สึกรำคาญน้อยกว่า แต่ราคาแพงกว่าโครงอะคริลิก

-โครงอะคริลิกหรือพลาสติก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟันปลอมชั่วคราว มีความแข็งแรงน้อยที่สุด หนา ใส่ไม่สบาย อาจมีกลิ่นและสีเปลี่ยนเมื่อใช้ไปนานๆ  อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของฟันปลอมถอดได้อยู่ที่  5-10  ปี แต่ผู้ป่วยบางรายอาจใส่ได้นานมากกว่าสิบปี หากดูแลฟันปลอมได้ดีและฟันปลอมไม่สึกไปก่อน

  1. ฟันปลอมชนิดติดแน่น จะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งานเคี้ยวอาหารก็มีประสิทธิภาพมากกว่าฟันปลอมถอดได้ อย่างไรก็ตาม หากมีช่องว่างไร้ฟันที่กว้าง หรือถอนฟันไปหลายซี่จะไม่สามารถทำฟันปลอมติดแน่นได้ เนื่องจากหลักยึดอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับฟันปลอมที่เสริมขึ้นมาหลายซี่

ซึ่งหากท่านต้องการทำฟันปลอม แบบไหน เลือกได้ตามปัจจัย และตามความเหมาะสม ของท่าน เรามีทันตแพทย์แนะนำก่อนการทำฟันปลอม

การดูแล รักษา ฟันปลอม เพื่อการใช้งาน ที่ถูกต้อง

หากคุณ ถึงเวลา ที่ต้องใส่ ฟันปลอม ไม่ใช่อายุ แต่ เป็นเพราะ ฟันแท้ มีเหตุ ต้องจาก คุณไป ในขณะที่ คุณยังต้องการ มัน หมอฟัน จะแนะนำ ให้ คุณใส่ฟันปลอม แทน เพื่อ ให้คุณ สามารถ ใช้ชีวิต ได้อย่างปกติ เหมือนเดิม

การใช้ฟันปลอม สำคัญคือ ต้องรักษาความสะอาด อย่างสมำ่เสมอ ถอดมาล้าง หากเป็นแบบถอดได้ หลังจากล้างฟันปลอมสะอาดแล้วควรแช่น้ำไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อให้ฟันปลอมอยู่ในสภาพที่เหมือนกับในปาก คือใช้น้ำแทนน้ำลาย และ คอยสังเกตุ ว่าฟันปลอมที่เราใส่ หลวมไป หรือ ไม่ หากหลวมไป ยิ่งถ้าฟันปลอมที่ทำมาไม่ดีแล้วจะก่อให้เกิดการละลายตัวของกระดูกที่รองรับฟันปลอมอย่างมากมาย นอกจากนั้น ซี่ฟันปลอมที่สึกมากเพราะใช้งานมานาน จะทำให้ คางยื่น ดังนั้นเวลาเคี้ยวจึงต้องยื่นคางออกมา ทำให้ รูปหน้าแปลกไป ถึงแม้ คุณจะใช้ฟันปลอม อยู่ การพบคุณหมอ ฟัน ทุก ทุก 6 เดือน คือ เรื่องจำเป็น เพราะ การตรวจอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ ปัญหาไม่ลุกลาม และ ป้องกัน ได้อย่างง่ายดาย