การจัดฟัน มีส่วนช่วยให้ฟัน ดูสวยงาม และทำให้ฟันมีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

จัดฟัน เพื่อความสวยงามและการมีสุขภาพที่ดีภายในช่องปากควบคู่กันไป ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ การรักษาอย่างหนึ่งที่สำคัญ การจัดฟัน เป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

การ จัดฟัน ช่วยแก้ปัญหาฟันเรียงตัว และสบฟันผิดปกติ ไม่สวยงาม โดยการใช้เครื่องมือ เพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพฟัน และบุคลิกภาพที่ดี หลายคน จัดฟันแล้วหน้าเรียว ลง การจัดฟันสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ประมาณ 10-14 ปี เพราะร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจะเคลื่อนที่ได้ง่าย และยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันเก หรือมีฟันมีปัญหาเกิดการซ้อนทับกัน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านช่องปาก ฟัน เเละเหงือกซึ่งอาจจะทำให้เกิดฟันผุต่อไปได้ การจัดฟันนั้นมีหลายวิธี โดยแพทย์จะพิจารณาขึ้นอยู่กับสุขภาพของช่องปากและฟัน การตกลงเลือกวิธีการระหว่างผู้จัดฟันเเละทันตเเพทย์ รวมทั้งปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย

จัดฟัน แก้ปัญหาฟันเรียงตัว

การจัดฟัน นั้นมีหลายวิธี มีดังต่อไปนี้

–วิธีการจัดแบบ METAL

เป็นวิธีการจัดฟันแบบติดโลหะด้านนอก หรือ Metal Bracket Orthodontic (Braces) เป็นวิธีที่มีความนิยมมากที่สุดไม่ซับซ้อน โดยมีโลหะที่แข็งแรงที่เรียกว่า  Bracket ติดกับผิวฟันด้านนอก ผ่านลวดที่ยึดติดกับเครื่องมือ Bracket เเล้วเเพทย์จะทำการใส่ยาง เพื่อที่จะยึดในส่วนของฟันเเต่ละซี่ ให้มีการเคลื่อนที่ไปตามทิศทางเเละตำเเหน่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เเต่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนยางที่ยึดกับฟันเเต่ละซี่ทุกๆเดือน เพื่อเป็นการคงสภาพของการเคลื่อนของฟันและเป็นการกำหนดทิศทางของฟันในแต่ละ ส่วนเพื่อให้ฟันนั้นสามารถที่จะเข้ารูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เร็วมาก ยิ่งขึ้น ข้อดีของการดูแลรักษาฟันและความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด คือ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเนื่องจากอยู่ภายนอกของตัวฟัน

– วิธีการจัดแบบ DAMON

เป็นการ จัดฟัน รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ในการจัดฟันแบบโลหะกึ่งใส  ส่วนประกอบของ Damon Bracket Othodontic (Braces) คือ เครื่องมือการจัดฟันที่มีความพิเศษกว่าวิธีการแบบธรรมดาทั่วไป แต่มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าแบบปกติ  เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ฟันมีการเคลื่อนสู่ตำเเหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือ DAMON ที่สามารถใช้ได้ยาวนาน ทำให้ผู้ที่จัดฟันไม่ต้องเปลี่ยนยางทุกๆ เดือน

– วิธีการจัดแบบ INVISALIGN

นับว่าเป็นการจัดฟันแบบใสที่เป็นนวัตกรรมการจัดฟันที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของวัสดุที่มี ลักษณะที่โปร่งใส  เป็นการจัดฟันที่ไม่มีอุปกรณ์ที่ติดบริเวณฟันมากนัก  โดยวิธี  INVISALIGN จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการจัดฟันเป็นระยะๆ โดยก่อนการจัดฟันจะมีการออกเเบบในเรื่องของเครื่องมือให้มีความใกล้เคียงและเหมาะสมกับผู้จัดฟันให้มากที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญในการจัดฟันโดยเฉพาะ

– วิธีการจัดแบบ  Lingual Orthodontic (Braces)

เป็นการจัดฟันแบบ มี อุปกรณ์ ติด อยู่ด้านใน ทำให้ ไม่เป็น ที่ สังเกต ได้อย่าง เด่นชัด แต่ วิธีการจัดฟัน แบบ Lingual Orthodontic นับ เป็น วิธี ที่ ยาก เนื่องจาก ต้องมีการใช้ อุปกรณ์ ที่ พิเศษ เพื่อ ทำการ ยึดติด ที่ บริเวณด้านใน ของ ฟัน ที่เป็นบริเวณ ที่ แคบ และ ยุ่งยาก

เพื่อ ช่วย ให้ เครื่องมือ เกิดความคงทน เเละ สามารถ ที่ จะจัดฟันได้ ประสบผลสำเร็จ  กระบวนการในการติดเครื่องมือในการจัดฟันนั้นยากกว่าทำให้การจัดฟันเมื่อ เทียบกับวิธีการปกติ เเละวิธีนี้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า รวมทั้งใช้ระยะเวลานานกว่า ต้อง อาศัย ความเชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ ที่ ได้ รับ อนุญาต ด้านการ จัดฟัน เฉพาะทาง เท่านั้น