จัดฟันครอบใส  invisalign คือ รูปแบบใหม่ล่าสุด ของการจัดฟัน ที่พัฒนาให้ดีกว่าดีมากมาก

จัดฟันครอบใส invisalign ไม่เจ็บ มองไม่เห็นที่ ครอบ ยิ้มมั่นใจ สามารถดัด จัดฟัน ได้ทุกวัย โดย ทันตแพทย์ เฉพาะทาง เท่านั้น

จัดฟันครอบใส  invisalign ต่างจาก การจัดฟัน แบบเดิม คือ แบบเดิม ต้องใส่ลวดเหล็ก หรือ ยาง รีเทรนเนอร์  เพื่อยึด จับ ดัด ฟัน ให้เข้ารูปตามแบบที่เหมาะสม  แน่นอน ว่า การจัดฟัน แบบเดิม ต้องมี ลวดเหล็ก ที่อาจจะสร้าง ความเจ็บปวด ระคายเคืองต่อช่องปาก เมือรับประทาน อาหาร และ มักจะมีเศษอาหาร ติดที่ซอกฟัน ซอกเหล็ก ที่ต้อง ทำความสะอาด ทุกครั้ง หลัง รับประทานอาหาร ทำให้มีความยุ่งยาก ด้วยพัฒนาการทาง ทันตกรรม ที่ดีขึ้น จึงมีการ การจัดฟันแบบใส ที่ทำให้ความยุ่งยาก ต่างหมดไป

การจัดฟันแบบใส invisalign สามารถ ลบล้าง การจัดฟันแบบเดิมได้ อย่างดี แยกเป็นข้อดี ดังนี้

1.    พิมพ์ครอบใส เป็นแบบใส ครอบลง ตลอดแนวฟัน เพื่อ ดัด จัดรูป ที่เข้ากับฟันของ เราโดยเฉพาะ

2.    พิมพ์ครอบฟัน ใส แทบจะไม่สังเกต เห็นการเปลี่ยนแปลง เมื่อ มีการจัดฟัน

3.    ไม่ต้องกรอ ผิวหน้าฟัน ในระหว่างการ จัดฟัน

4.    ไม่ระคายเคืองในช่องปาก

5.    รับประทานอาหาร ได้อย่างปกติ แต่ต้องระวัง อาหารแข็ง ไม่ควร

6.    ฟันที่ดัด จะค่อยเปลี่ยนแปลงดีขึ้น อย่างเป็น ธรรมชาติ ไม่เจ็บปวด

7.    สามารถถอดออกได้ ถ้าจำเป็น

8.    สร้างความมั่นใจ ในบุคคลิกภาพ

จัดฟันครอบใส invisalign ต้องอาศัย ความชำนาญและเครื่องมือ แบบ พิเศษ และต้อง มีความสะอาด แบบ ปลอดเชื้อ 100% ดังนั้น คลีนิค ที่มีการ จัดฟัน ควรมีเครื่อง sterline ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ ในทุกกรณี เนื่องจาก ตัวครอบฟัน ไม่เพียงแค่ ต้อง สัมผัส กับฟันของเรา โดยตรง ยังทำหน้าที่ ในการ จัดรูป แบบธรรมชาติ เกิด การเบียดบ้าง ทำให้ ต้อง สะอาด 100%

จัดฟันครอบใส เหมาะมาก สำหรับ วัยรุ่น หรือ นักเรียน เนื่องจาก การจัดฟัน ทำฟันเด็ก ในช่วง วัยรุ่น สามารถ จัดได้ ง่ายกว่า และ มั่นใจ ได้มากกว่า ยิ้มได้ เหมือนเดิม รับประทาน อาหารได้ เหมือน เดิม น้องน้อง เทียบจะ รู้สึก ถึงการ เปลี่ยนแปลง หลังจาก จัดฟัน 

อย่างไรก็ตาม จัดฟันแบบใส invisalign ยังเป็นทางออกในการ จัดฟันเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือ ผู้ใหญ่ ในวัยกลางคน ที่ไม่ต้องการให้เห็นเส้นลวด บนฟัน ด้วยคุณสมบัติ พิเศษที่ดีเหล่านี้ ทำให้ จัดฟันใส เป็นที่นิยมมาก
จัดฟันครอบใส

เนื่องจาก การดัดฟัน ต้องใช้ ระยะเวลานาน และ อาจจะต้องใส่ ไปตลอด มิเช่นนั้น ฟันอาจจะ กลับมาเป็นสภาพเดิมเหมือนเดิมที่ไม่สวยได้ การใช้ครอบใส สามารถใส่ได้ เรื่อย ใส่ตอนนอน หรือ ใส่ตอนกลางวัน ก็ไม่เป็นปัญหา ใส่ง่าย ถอดก็ง่าย ใส่ได้ บ่อย หรือ ใส่ได้นาน เนื่องจาก วัสดุ ที่ใช้มีอายุ การใช้งาน ที่ ยาวนาน